Čvc 102016
 

Dne 28.6.2016 jsme spolu s mojí 13-ti letou žákyní Zuzanou Doležalovou vystupovaly na slavnostním rozloučení s žáky 9. tříd ZŠ Bartuškova Třebíč v kinosále Pasáž v Třebíči.

Naše koncertní vstoupení zahrnovalo Černouška Claude Debussyho v podání Zuzany Doležalové a jejího zpěvu písně Haydéé z muzikálu Monte Cristo Karla Svobody a Stínu katedrál za mého klavírního doprovodu. Slavnostní okamžiky umocnila moje  interpretace Clarkeho Pochodu dánského prince a Charpentierova Te Deum.

Recenze:byly jsme  oceněny dlouhým potleskem , krásnou kytičkou a dle slov přítomné klavíristky v publiku, paní učitelky Jany Kocmánkové , bylo vystoupení velmi pěkné.Děkujeme a těšíme se na příští koncert.